Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Villa Leva

Ett litet och personligt behandlingshem för vuxna kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem.
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva ligger ca 15 min från Göteborgs C och är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Till oss kommer kvinnor som behöver behandling för sitt missbruk. Många kvinnor har också varit utsatta för övergrepp eller levt i destruktiva relationer.

Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi jobbar särskilt med medberoendeproblematik, destruktiva relationer och vid behov med frågeställningen kring kriminalitet.

Läs om det senaste

Aktuellt

Här kan du följa alla nyheter i vår koncern, Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.