Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Villa Leva

Ett litet och personligt behandlingshem för vuxna kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem.
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva ligger ca 15 min från Göteborgs C och är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Till oss kommer kvinnor som behöver behandling för sitt missbruk. Många kvinnor har också varit utsatta för övergrepp eller levt i destruktiva relationer.

Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi jobbar också särskilt med destruktiva relationer och vid behov med frågeställningen kring kriminalitet.