För dig som handläggare

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi jobbar särskilt med medberoendeproblematik och destruktiva relationer samt vid behov med frågeställningen kring kriminalitet.

Varje kvinna har en beroendeterapeut som ger individuell handledning och ansvarar för behandlingsplan, dokumentation och kontakt med remittent. Varje kvinna skriver på ett drogfrihetskontrakt, lämnar urinprover vid anmodan och går på minst tre tolvstegsmöten i veckan parallellt med behandlingen.

Vi tar emot placering enligt SOL, §27 LVM, LVU, kontraktsvård eller vårdvistelse §56 KVA.

Behandlingsinnehåll & målsättning

Vi erbjuder en hel vårdkedja från avgiftning/motivation till behandling, utsluss, öppenvård och eftervård under 1 år. Om behov finns ingår avgiftning i behandlingen vid vårt motivations – och avgiftningscenter Sobera i Nora.

Primärbehandling är som minst 6 veckor och som längst 3 månader. Därefter finns möjlighet till förlängning med individuell fördjupad behandling. Behandlingen varieras i grupp, enskilda samtal, enskilda arbeten, redovisningar, miljöterapeutiskt arbete och bedrivs på heltid.

Vårt mål och syfte är att ge kvinnan redskap för att hantera beroendesjukdomen, utveckla en nykter/drogfri livsstil och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Vi har ett strukturerat veckoschema med behandlingsgrupper vardagar och därutöver egna uppgifter, fritidsaktiviteter och ansvar för olika sysslor. ADL-träning i form av t ex matlagning, andra hushållsgöromål och träning i vardagliga uppgifter med personalstöd ingår också. MI är den samtalsmodell som tillämpas av all personal.

Behandlingsprogram

 • 12-stegsarbete
 • Terapigrupp
 • Egna uppgifter, redovisningar
 • Föreläsningar
 • NADA- öronakupunktur
 • Självbild
 • Stresshantering, mindfulness
 • Fysiska aktiviteter, kreativt skapande
 • Veckoschema med lektioner, föreläsningar, redovisningar samt schemalagda aktiviteter och nätverksmöten.
 • Vid behov enskilda samtal med beroendeterapeut eller KBT-terapeut.
 • Vi har personal som är utbildad i traumahantering och tar dessa samtal om behov föreligger.

Övrigt

Leva är bemannat dygnet runt. Vi har ramavtal med över 100 kommuner. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL. Anhörigdagar anordnas regelbundet.