För dig som handläggare

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi jobbar också särskilt med destruktiva relationer och vid behov med frågeställningar kring kriminalitet.

All vår vård är evidensbaserad och vi gör kontinuerliga utvärderingar av våra resultat.  Kärnan i vår behandling är olika former av KBT i kombination med 12-stegsbehandling, både avseende grupp och individuell behandling. Vår 12-stegsvård, både i grupp och enskilt, har anpassats för att fungera för klienter som ofta har kognitiva eller neuropsykiatriska problem, vi kallar det för att vi bedriver en varsam 12-stegsbehandling.

Varje kvinna har en beroendeterapeut som ger individuell handledning och ansvarar för behandlingsplan, dokumentation och kontakt med remittent. Varje kvinna skriver på ett drogfrihetskontrakt, lämnar urinprover vid anmodan och går på tolvstegsmöten parallellt med behandlingen.


Vi tar emot placering enligt SOL, §27 LVM, LVU, kontraktsvård eller vårdvistelse §56 KVA.

Behandlingsinnehåll & målsättning

Vi erbjuder en hel vårdkedja från avgiftning/motivation till behandling, utsluss, öppenvård och eftervård under 1 år. Om behov finns kan vi erbjuda avgiftning vid vårt motivations – och avgiftningscenter Sobera i Nora.

Vi erbjuder även stödboende efter avslutad behandlingstid. Stockrosen stödboende är beläget i Nora.

Primärbehandling är som minst 6 veckor och som längst 3 månader. Därefter finns möjlighet till förlängning med individuell fördjupad behandling. Behandlingen varieras i grupp, enskilda samtal, enskilda arbeten, redovisningar, miljöterapeutiskt arbete och bedrivs på heltid.

Vårt mål och syfte är att ge kvinnan redskap för att hantera beroendesjukdomen, utveckla en nykter/drogfri livsstil och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Vi har ett strukturerat veckoschema med behandlingsgrupper vardagar och därutöver egna uppgifter, fritidsaktiviteter och ansvar för olika sysslor. ADL-träning i form av t ex matlagning, andra hushållsgöromål och träning i vardagliga uppgifter med personalstöd ingår också. MI är den samtalsmodell som tillämpas av all personal.

Behandlingsprogram

 • 12-stegsarbete
 • Terapigrupp
 • Vid behov enskilda samtal med beroendeterapeut eller KBT-terapeut.
 • Egna uppgifter, redovisningar
 • Föreläsningar
 • NADA- öronakupunktur
 • Självbild
 • Stresshantering, mindfulness
 • Fysiska aktiviteter, kreativt skapande
 • Veckoschema med lektioner, föreläsningar, redovisningar samt schemalagda aktiviteter och nätverksmöten.
 • Vi har personal som är utbildad i traumahantering och tar dessa samtal om behov föreligger.

Övrigt

Leva är bemannat dygnet runt. Vi har ramavtal med över 100 kommuner. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL. Anhörigdagar anordnas regelbundet.