Om Villa Leva

Kvinnobehandlingen Leva – 12-stegsbehandling i trygg miljö

Kvinnobehandlingen Leva är ett litet och personligt 12-stegs behandlingshem och välkomnar vuxna kvinnor, över 18 år, med missbruks- eller beroendeproblem. Till oss kommer kvinnor som behöver behandling för sitt missbruk. Många kvinnor har också varit utsatta för övergrepp eller levt i destruktiva relationer.

I behandlingen ingår att vi fördjupar oss i medberoende/relationsproblematik utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på destruktiva relationer. Relationer där det förekommer misshandel, kränkningar och våld psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Kriminalitet och kriminella nätverk är en fördjupningsdel och vid behov arbetar vi särskilt med detta.

Kvinnobehandlingen Leva ligger i Agnesberg ca 15 minuter från Göteborgs C. Det går flera bussar per timme till/från Göteborgs C och med bil tar man E45 mot Oslo och svänger av vid Eliebergsmotet.

Vår personal – MI som förhållningssätt

Vår personal är utbildad på beroendepersonligheten och beroendeprocessen. All tillsvidare anställd personal är utbildad i MI vilket är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som systematiskt tillämpas. Personalen får regelbunden handledning.

Spetskompetenser

12-steg, KBT, destruktiva relationer, kriminalitetsprogram, MI, ASI, mindfulness, akupunktur/NADA, ACT, medberoende, våld i nära relationer och sorgbearbetning.

Kvalitet och miljö

Vi har ett kvalitets- och ledningssystem enligt Socialstyrelsens förordning. Det innebär att vi har ett system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten och att vi arbetar aktivt för att upprätthålla kvaliteten.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete präglas av att vi i god anda ska samverka med lokala och andra aktörer och genom miljömedvetenhet och affärsmässighet bidra till att vara en trygg leverantör, en säker arbetsplats och till ett hållbart samhälle.

Övrigt

Leva är bemannat dygnet runt. Vi har ramavtal med över 100 kommuner. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL. Anhörigdagar anordnas regelbundet.