Om Villa Leva

Villa Leva – Kvinnobehandling i trygg miljö

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel.

All vår verksamhet är evidensbaserad och vi gör kontinuerliga utvärderingar av våra resultat. Kärnan i vår behandling är olika former av KBT både avseende grupp och individuell behandling.

I behandlingen fördjupar oss i medberoende/relationsproblematik utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på destruktiva relationer. Relationer där det förekommer misshandel, kränkningar och våld psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Kriminalitet och kriminella nätverk är en fördjupningsdel och vid behov arbetar vi särskilt med detta.

Kvinnobehandlingen Leva är beläget på Kastenhof i Lerum, ca 20 minuter från Göteborgs C.

Vår personal – MI som förhållningssätt

Vår personal är utbildad på beroendepersonligheten och beroendeprocessen. All tillsvidare anställd personal är utbildad i MI vilket är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som systematiskt tillämpas. Personalen får regelbunden handledning.

Spetskompetenser

KBT, destruktiva relationer, kriminalitetsprogram, MI, ASI, mindfulness, ACT, medberoende, våld i nära relationer och sorgbearbetning.

Kvalitet och miljö

Vi har ett kvalitets- och ledningssystem enligt Socialstyrelsens förordning. Det innebär att vi har ett system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten och att vi arbetar aktivt för att upprätthålla kvaliteten.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete präglas av att vi i god anda ska samverka med lokala och andra aktörer och genom miljömedvetenhet och affärsmässighet bidra till att vara en trygg leverantör, en säker arbetsplats och till ett hållbart samhälle.

Övrigt

Villa Leva är bemannat dygnet runt. Vi har ramavtal med över 100 kommuner. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL.