För dig som anhörig

Många med anhöriga och närstående vänner till personer med beroendeproblem, psykisk sjukdom eller kronisk sjukdom behöver hjälp med sin situation. Ofta ligger fokus på personen med problem och omgivningens lidande uppmärksammas inte i lika hög grad.

Många närstående har av nödvändighet utvecklat strategier för att hantera situationen men upplever efterhand situationen som ohanterlig. I ett äktenskap eller i en familj tvingas maken/makan, barn och föräldrar till en anpassning som efterhand blir alltmer tvingande likaså barn och föräldrar Man utvecklar ett medberoende som efterhand leder till kontrollförlust över situationen. För att komma vidare behöver man ofta hjälp utifrån.

Vi gör en individuell planering för umgänge med eventuella barn och anhöriga.