För dig som anhörig

Många med anhöriga och närstående vänner till personer med beroendeproblem, psykisk sjukdom eller kronisk sjukdom behöver hjälp med sin situation. Ofta ligger fokus på personen med problem och omgivningens lidande uppmärksammas inte i lika hög grad.

Många närstående har av nödvändighet utvecklat strategier för att hantera situationen men upplever efterhand situationen som ohanterlig. I ett äktenskap eller i en familj tvingas maken/makan, barn och föräldrar till en anpassning som efterhand blir alltmer tvingande likaså barn och föräldrar Man utvecklar ett medberoende som efterhand leder till kontrollförlust över situationen. För att komma vidare behöver man ofta hjälp utifrån.

Vi bjuder regelbundet in anhöriga till Anhörigdagar där vi från olika vinklar går igenom anhörigproblematiken och ger verktyg för anhöriga att komma vidare.

Anhörigdagar organiseras normalt en gång i kvartalet och hålls på Villa Leva eller i nära anslutning inom Göteborgsområdet.

Nästa anhörigdag är:

Kontakt och information om anhörigdagar. För mer information om tid och plats maila på info@villaleva.se eller ring 031-48 48 88.

Föreläsningar

Vi ordnar regelbundet öppna föreläsningar för remittenter, klienter och anhöriga. T ex föreläste Åke Lundkvist,  PhD, docent i medicinsk vetenskap och professor i molekylär virologi om “Kemiskt beroende – en riktig sjukdom?”. Aggie Öhman har nyligen föreläst om bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Kurser

Vi har fördjupningsdagar och veckor på och utanför behandlingshemmet.

Vuxna Barn

För dig både kvinna och man som vuxit upp i en familj med känslomässiga problem.

Destruktiva relationer

För dig som är kvinna och har varit eller är i en relation där våld förekommer både psykiskt, fysiskt eller sexuellt.