För dig som klient

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Behandlingen grundar sig på 12-steg och kognitiv beteendeterapi där vi också fördjupar oss i medberoende och relationsproblematik.

Kvinnobehandlingen Leva arbetar från kvinnans behov och utsatthet med en helhetsyn som ger balans mellan kropp, själ och psyke. Vi gör en tillfrisknandeplan, stärker det friska och lär ut att det finns en ny livsstil med medvetna val. Det gäller att skapa sig ett gott liv.

I behandlingen ingår att vi fördjupar oss i medberoende/relationsproblematiken utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på destruktiva relationer. Relationer där det förekommer misshandel, kränkningar och våld psykiskt, fysiskt eller sexuellt.

Kriminalitet och kriminella nätverk är också en fördjupningsdel och vid behov arbetar vi särskilt med detta. Varje kvinna har en beroendeterapeut som ger individuell handledning och ansvarar för behandlingsplan, dokumentation och kontakt med remittent.

Kontrakt

Varje kvinna skriver på ett drogfrihetskontrakt, lämnar urinprover vid anmodan och går på tolvstegsmöten parallellt med behandlingen.

Boende och kost

Personligt och omtyckt boende i Villa Kastenhof nära Göteborgs C. Här har vi 12 platser i sluten behandling, där man varje klient erbjuds eget rum, och 6 platser i öppen vård.
I vårt kök lagas mat från grunden. Vi försöker så långt det är möjligt att använda närproducerade och ekologiska produkter. Det finns en medvetenhet om vikten av näringsriktig mat och goda kostvanor. Våra klienter deltar i köksarbetet och kan påverka matsedel och utformning. Vi värnar om vår inre och yttre miljö.

Aktiviteter

Vi har ett strukturerat veckoschema och aktiviteter ordnas på vardagar och helger. Veckoschemat innehåller bl.a. fysisk träning på Villa Levas egna gym, promenader och andra planerade aktiviteter. På helgerna genomför vi normalt aktiviteter som klienterna ofta planerar gemensamt med personal och utgör både ett uppskattat avbrott och ett sätt att se och pröva olika miljöer och aktiviteter. Ibland går vi på bio, konserter, föredrag, teater eller gör utflykter t.ex. i skärgården. Det finns också böcker och filmer att låna.

Som en del i den dagliga träningen och för att bidra i det gemensamma boendet har varje klient en syssla som klienten utför och tar ansvar för.