För dig som klient

Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt och omtyckt 12-stegs behandlingshem för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik. Vi behandlar det kemiska beroendet av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi jobbar också särskilt med destruktiva relationer och vid behov med frågeställningen kring kriminalitet.

Kvinnobehandlingen Leva arbetar från kvinnans behov och utsatthet med en helhetsyn som ger balans mellan kropp, själ och psyke. Vi gör en tillfrisknandeplan, stärker det friska och lär ut att det finns en ny livsstil med medvetna val. Det gäller att skapa sig ett gott liv.

I behandlingen ingår att vi fördjupar oss i relationsproblematiken utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på destruktiva relationer. Relationer där det förekommer misshandel, kränkningar och våld psykiskt, fysiskt eller sexuellt.

Kriminalitet och kriminella nätverk är också en fördjupningsdel och vid behov arbetar vi särskilt med detta. Varje kvinna har en beroendeterapeut som ger individuell handledning och ansvarar för behandlingsplan, dokumentation och kontakt med remittent.

Kontrakt

Varje kvinna skriver på ett drogfrihetskontrakt, lämnar urinprover vid anmodan och går på minst tre tolvstegsmöten i veckan parallellt med behandlingen. Leva arbetar från en medicinfri linje.

Boende och kost

Personligt och omtyckt boende i villa nära Göteborgs C. Här har vi 8 platser i sluten behandling, där man oftast delar rum två och två, och 6 platser i öppen vård. Vi har också vårt stödboende, Leva Bo, med 4 platser i ett ombonat kulturhus i Gunnilse, Göteborg.

I vårt kök lagas mat från grunden. Vi försöker använda närodlade och ekologiska produkter. Det finns en medvetenhet om vikten av näringsriktig mat och goda kostvanor. Våra klienter deltar i köksarbetet och kan påverka matsedel och utformning. Vi värnar om vår inre och yttre miljö.

Aktiviteter

Vi har ett strukturerat veckoschema och aktiviteter ordnas på vardagar och helger. Veckoschemat innehåller bl a fysisk träning som promenader, badminton, simning mm. Vi har nära till flera aktivitetscentrum. På helgerna genomför vi normalt aktiviteter som klienterna ofta planerar gemensamt med personal och utgör både ett uppskattat avbrott och ett sätt att se och pröva olika miljöer och aktiviteter. Ibland går vi på bio, konserter, föredrag, teater eller gör utflykter t ex i skärgården. Det finns också böcker och filmer att låna.

Som en del i den dagliga träningen och för att bidra i det gemensamma boendet har varje klient en syssla som klienten utför och tar ansvar för.

Klienter i utslussfas som studerar eller har någon form av yrkesverksamhet/praktik stöttas i detta av personalen som hjälper till med bl a struktur, transport och med att sätta mål.